FAQ

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Thẻ mới đã đến nhưng tôi vẫn sử dụng được thẻ cũ chứ?

  A

  Không sử dụng được.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  (i) Thời điểm gia hạn thẻ tôi phải đi làm ở nước ngoài nên không ở Nhật. Tôi có thể nhờ gửi thẻ có hiệu lực mới ra nước ngoài được không? (ii) Thời điểm gia hạn thẻ tôi bận việc nên không ở nhà. Tôi có thể nhờ chuyển tiếp hay nhờ gửi đến chỗ làm không?

  A

  Thẻ chỉ được chuyển đến địa chỉ nhà riêng của chính chủ trong nước Nhật.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Khi mua sắm, tôi nhập mã an ninh ở mặt sau thẻ và bị báo lỗi. Tại sao?

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Hãy cho biết tôi còn dùng được bao nhiêu tiền nữa?

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Sau khi sử dụng hết hạn mức thẻ tôi sẽ phải chờ đến bao giờ mới được dùng thẻ tiếp?

  A

  Chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận việc thanh toán hóa đơn của quý khách. Về chi tiết hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Tôi có thể kiểm tra chi tiết về thời gian thực của bảng danh sách sử dụng thẻ qua mạng hay điện thoại hay không?

  A

  Chúng tôi nhận thông báo chi tiết qua điện thoại.

 • Q
  Điểm chưa rõ

  Thẻ có kèm bảo hiểm tổn thất khi du lịch nước ngoài không?

  A

  Không có chức năng này.

1