FAQ

 • Q
  Inyong Katanungan

  Dumating na ang bagong card ko. Pwede ko pa bang gamitin yun luma?

  A

  Hindi na pwedeng gamitin.

 • Q
  Inyong Katanungan

  1. Ipapadala ako na magtrabaho sa ibang bansa, at wala ako sa Japan sa panahon na dapat baguhin yun card. Pwede bang ipadala ang bagong card sa akin sa ibang bansa? 2. Wala ako sa bahay sa panahon na dapat baguhin yun card dahil sa trabaho. Pwede ba ninyo ipadala ang bagong card sa akin kung saan ako nagtratrabaho?

  A

  Ang card ay maaring maipadala lamang sa address sa loob ng Japan na inirehistro ninyo.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Kapag mag-oonline shopping ako, nagkaka-error kapag pinasok ko ang security code sa likod ng card.

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Pakisabi sa akin kung magkano na lang pwede kong gamitin.

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Kapag nagamit ko na ang lahat ng halaga na magagamit ko sa card (credit limit/credit line) mula kailan magagamit ko na ang card muli?

  A

  Matapos lamang makumpirma ng aming kumpanya na nabayaran na ang bill ninyo. Para sa karagdagang detalye, mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Makikita ko ba ng real time o kaagad-agad ang detalye ng gamit ko sa card sa pamamagitan ng internet o smartphone?

  A

  Maari kayong tumawag sa telepono upang malaman.

 • Q
  Inyong Katanungan

  Mayroon bang seguro na inaalay ang card para sa anumang mangyari habang naglalakbay sa ibang bansa? (traveler’s insurance)

  A

  Walang kasamang insurance.

1